PROJEKTY

W trakcie pracy w mediach udało mi się zrealizować wiele projektów promujących odpowiedzialność biznesu, ekologię i zrównoważony rozwój. Najważniejsze dla mnie to:

1. Sekcja CSR.forbes.pl – pierwszy w polskich mediach w pełni dziennikarski serwis newsowy poświęcony zrównoważonemu rozwojowi, etyce biznesu, ekologii i wpływie biznesu na społeczeństwo.

2. Liderzy Zrównoważonego Rozwoju – konkurs realizowany przez trzy lata we współpracy z PwC i Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Warszawie, w którym kapituła nagradzała najcenniejsze polskie innowacje z zakresu zrównoważonego rozwoju.

3. RESPECT Index – pierwszy indeks giełdowy spółek odpowiedzialnych społecznie w Europie Środkowo-Wschodniej. Z ramienia Forbesa brałam udział w tworzeniu metodyki indeksu, w partnerstwie z GPW, Deloitte oraz Values Grupą Firm Doradczych.