dotacje

  • Niepełnosprawny biznes. Ile pieniędzy wypływa z PFRON?
    Kategoria: BIZNES I ETYKA

    To, że większość pieniędzy na dofinansowanie pracy osób niepełnosprawnych w Polsce, trafia niekoniecznie tam, gdzie powinna, jest tajemnicą poliszynela. Sama nowelizacja ustawy o PFRON na pewno nie zlikwiduje patologicznego, utrwalonego przez lata systemu Na do­fi­nan­so­wa­nie za­trud­nie­nia osób nie­peł­no­spraw­nych w Pol­sce (224 tys. osób w czerw­cu tego roku) idzie co roku ponad 3 mld zło­tych (z […]