Paged

  • Zagubieni w puszczy
    Kategoria: BIZNES I ŚRODOWISKO

    Firmy, których dostawcami są tartaki kupujące drewno z Puszczy Białowieskiej, bezpośrednio przyczyniają się do wycinki starodrzewia. I są tak samo odpowiedzialne za degradację puszczy, jak ci, którzy zlecili wycinkę. “Z pasją budujemy wartość tworząc lepszy świat”. “Jesteśmy współodpowiedzialni za wpływ na środowisko i jakość życia przyszłych pokoleń”. To deklaracje ze stron internetowych firm, które znalazły […]